startsidenback begreper

Målstyring (balansert) og (strategisk) ledelse

Målstyring brukes ofte sammen med resultatstyring. Det er en styringsform som forteller om resultater man ønsker å oppnå på viktige områder og nivåer i en virksomhet. Balansert målstyring (MbFinalities/results) kan betraktes som en videreutvikling av direktestyring som fremhever selve målstrukturen (MbObjectives). Balansert målstyring: Målformulering, planlegging, prioritering og oppfølging (MPO) utformes først på overordnet nivå. En målstruktur består av hovedmål, delmål, resultatmål og effektmål. Produksjonsmål overlates til de ulike virksomhetsområder. Resultatmål og effektmål evalueres i dialog mellom de impliserte partene.

Mål detaljeres og gjennomføres på lavere nivåer. Siden skal arbeidet kunne kontrolleres for å se om ønskede resultater er oppnådd og med hvilken effekt eller virkning. Effektive ledere styrker ansattes tro på å nå oppsatte mål og klargjører krav og midler som skal til for å nå målene. Slik blir målstyring en del av lederens styringssystemer og et grunnlag for beslutningstaking. Det er ikke lett å skille mellom effektiv ledelse og strategisk ledelse. Distribuert lederskapspraksis (Distributed Leadership) sies å passe best for strategisk ledelse fordi flere mennesker blir involvert i utforming av strategier. Viktige spørsmål som kan stilles i forbindelse med strategisk ledelse er:
 1. Er målene koordinert med impliserte organisasjonsenheter?
 2. Er målene koordinert med langtidsplaner?
 3. Er det overensstemmelse mellom korttidsmål og langtidsmål?
 4. Har de involverte fått anledning til å være med å formulere mål?
 5. Er målene utfordrende og likevel rimelig oppnåelige?
 6. Inneholder målene personlige utviklingsmål?
 7. Dekker målene de viktigste områder av jobben?
 8. Har de involverte kontroll over oppgavene de skal jobbe med?
 9. Får ansatte opplæring i målstyring?
 10. Inneholder målmekanismene en kontinuerlig feedback?
 11. Har målene indikatorer på: hvor mye, hvor bra og når?
 12. Hvis målene er kvalitative, hvordan verifiseres de?
I sin beskrivelse av hvordan vellykkede strategiske ledere handler, diskuterer Barbare J. Davies (2004:30) ni faktorer som hun deler i to kategorier: organisatoriske evner og individuelle evner og anlegg:

Strategic leaders have the organizational ability to:

 1. be strategically orientated;
 2. translate strategy into action;
 3. align people and organizations;
 4. determine effective strategic intervention points;
 5. develop strategic competencies.

Strategic leaders display:

 1. a dissatisfaction or restlessness with the present;
 2. absorptive capacity;
 3. adaptive capacity;
 4. wisdom.