startsidenback begreper

Personaladministrative prosedyrer (PAP)

Personaladministrative prosedyrer er alle tradisjonelle og/eller moderne prosedyrer som brukes under ansettelsesprosessen. En stillingsutlysning fører til søknader, vedlegg, intervju, testing, ansettelse og prøvetid. De mer tradisjonelle prosedyrene understreker granskning av attester og gjennomføring av intervju. Når det gjelder nyopprettede stillinger, skal stillingsinnholdet diskuteres internt. Det er også viktig at man tar hensyn til ønsker og forslag fra den nytilsatte.

Nye rekrutteringstrender vektlegger testing. Det foretas bl. a. atferdsevaluering ved bruk av simuleringstester (å simulere er å etterligne en situasjon, en prosess e.l.). Forskningen på dette feltet er ikke entydig, og det reises innvendinger mot bruk av slike metoder.[jfr. "Assesement center" i Fischer og Sortland]. Det er viktig å se en stilling i et helhetsperspektiv for å vurdere innhold og kvalifikasjonskrav. Enda viktigere er det å følge opp og gjennomføre de personaladministrative prosedyrer som gjelder prøvetidsperioden.