startsidenback begreper

Tidsperspektiver i PPL

Personalplanlegging (PPL) har to tidsperspektiver
  • Strategisk planlegging (fremtid mot nåtid). Fremtidsbilder (5-15 år) baseres på mål, policy og visse forutsetninger avhengig av hvor raskt omgivelsene skifter.
  • Taktisk eller "operativ planlegging" (nåtid mot fremtid) baseres på konkrete tiltak for et år eller kortere. Spørsmål her er: hva gjør vi i år, hvilke konkrete planer har vi og hvordan skal de gjennomføres?
Perspektivene må koordineres for å trygge nedtrapping, erstatning og avgang m.m. og for å avsløre "kritiske stillinger", dvs stillinger som må planlegges i god tid pga lang opplæringstid, høy vanskelighetsgrad osv.
Langsiktige personalpolitiske retningslinjer bør drøftes i forbindelse med langsiktige planer. Konkrete tiltak bør kobles til kortsiktig planlegging (årlig rullering).
God planlegging krever samspill mellom planleggingstyper (økonomiske, tekniske osv.), inkorporering av diverse livssituasjoner i planleggingen (svangerskap, sykdom,...) og kobling til overordnede planer i organisasjonen.