startsidenback begreper

Personalplanleggingsnivåer

Det er to personalplanleggingsnivåer:

Bemanningsplanlegging for å skaffe personalet som trengs
Individuell planlegging for å vedlikeholde de som allerede er ansatt.
Individuell planlegging omfatter:

  • Rekruttering
  • Vekst og utvikling, for å sikre kontinuitet og en effektiv oppgavemestring
  • Erstatning, bl. a. ved å ta hensyn til individets utvikling
  • Nedtrapping og avgang på en sosialt, lønns- og pensjonsmessig akseptabel måte, men også for å håndtere minskende motivasjon og ferdighetsnivå
Personalplanlegging krever fortrolighet med metoder for å kartlegge nåværende oppgaver og rammebetingelser og behov for personalressurser.
Det er to tidsperspektiver i personalplanlegging.