startsidenback begreper

Personalplanlegging (PPL)

Peter Drucker formulerer hovedspørsmålet i PPL slik: Hva må vi gjøre i dag slik at vi kan være forberedt på en usikker morgendag?
Personalplanlegging bør være proaktiv. Ellers kan resultatet bli ineffektiv utnyttelse av personalresurser og skjevfordeling mellom etater og avdelinger.
Hensikten er å oppnå optimal produktivitet ved å klargjøre mål, lage framtidsutsikter og samordne personalressurser. Slik koordineres anskaffelse, bruk og vedlikehold av personalressurser. Dette skaper handlingsevne ved at man øker sikkerheten med hensyn til utvikling av interne ressurser og anskaffelse av kvalifisert arbeidskraft utenfra.
Det er hovedsakelig to planleggingsnivåer når det gjelder personalet.