startsidenback begreper

Personalpolitikk (PPO)

Den første hovedavtalen mellom LO og NAF kom i 1935. Samarbeidsavtalen - del B i hovedavtalen- kom i 1966. Fra og med 70-årene, bygges personalpolitikken på lover og avtaler mellom aktørene i arbeidslivet: arbeidsmiljølov, likestillingslov voksenopplæringslov, særavtaler om organisasjonsutvikling, kompetanseheving osv. I tillegg til dette lager hver organisasjon sine interne retningslinjer. Personalpolitikken bør ha en forebyggende funksjon, f. eks. med hensyn til konflikter, og må være forpliktende for ledelsen.

Den overordnede del av personalpolitikken inneholder en lønnspolitikk, et formalisert vurderingssystem for stillinger og kvalifikasjoner, samt prinsipielle retningslinjer som gjelder for hele organisasjonen. Den underordnede del av PPO er utformet rundt ideen om desentralisering til linjeledelsen av det praktiske og konkrete personalarbeidet samt ansvaret for kompetanseutvikling. Den som får delegert personalansvaret [Personalsjefsstillinger hører til etterkrigstiden], må derfor utarbeide en tilpasset versjon for sin avdeling/kontor.