startsidenback begreper

Karriere og skjevheter i ansettelsessaker

Gjennom karriereplanlegging kan man redusere en for stor ubalanse mellom faglig og lønnsmessig plassering, enten ubalanse er forårsaket av en rigid stillingspyramide eller en tidligere "feilaktig" vurdering.

Karriereplanlegging kan bedre intern rekruttering av kvinner til lederstillinger, redusere tapet av fagekspertise og spisskompetanse, håndtere foreldet kunnskaps- og ferdighetsnivå

Karriereplanlegging kan også muliggjøre bruk av åremålsstillinger og avtrappingsordninger for seniorledere.

Til tross for at karriereplanlegging er ment å føre til mer lønn, er høyere lønn ikke alltid det eneste kriterium.
 
• P. Drucker snakker om målrettet ledelse og dimensjonene økonomi og tid. Les om Peter Drucker