startsidenback begreper

Karriere og den enkeltes arbeidsliv

I begynnelsen av sin karriere er en person mest opptatt av oppgavenes betydning og resultater. Senere oppstår det behov for selvstendighet, innflytelse og variasjon. Man ønsker å bruke sin generelle erfaring og livsvisdom, være rådgiver for andre, utnytte sin modenhet, både psykologisk og oppgavemessig.

Mangel på positiv innstilling til jobben og slitasje kan lindres ved at ledere og spesialister veksler jobb seg imellom. Den som er opptatt av ledelse kan gis mulighet til omstilling, og den som er fagorientert kan utvikler seg til faglige eller rådgivningsoppgaver.

Men karriereplanlegging kan også brukes for å rette opp visse skjevheter i arbeidslivet.
 
• Hvilke skjevheter kan karriereplanlegging redusere?