startsidenback begreper

Karriereforutsetninger

Forutsetninger for å praktisere karriereplanlegging er:

  • En uttrykkelig utformet personalpolitikk og klare målsettinger.
  • Det kreves også en bevisst ledelse på alle nivåer og en skreddersydd virksomhets- og opplæringsplan.
  • Organisasjonen må dessuten ha kvalifikasjons- og vurderingskriterier som preges av åpenhet og rettferdighet.
Generelle karriereplaner forutsetter uttrykkelig fastsatte ansettelses- og kompetansekrav for ulike funksjoner eller stiger. Den egner seg derfor godt for Lønnsplansystemets stillinger.

Selv om individuelle karriereplaner er lite utbredt i statlig sammenheng, forekommer det individuelle avtaler som innebærer gjensidige forpliktelser, f eks gjennom tildeling av gradvis mer avanserte oppgaver som ender med opprykk til høyere stillinger.
 
• Hvordan kan den enkeltes oppgavemodenhet legitimere karriereplanlegging?