startsidenback begreper

Karriereretninger

En mulig karriereretning er å utvikle aktuelle stillinger i en virksomhet.

En annen karriereretning er å planlegge en ensartet opplæring der bestemte trinn skal kvalifisere for bestemte stillinger (generell karriereplanlegging).

En tredje er å planlegge faglige og ledelsesorienterte stillinger. Disse inkluderer stillinger som rådgiver, prosjektleder, seniorleder, "organisasjonsforsker" o.l..

Hver av disse retningene krever sine skreddersydde programmer og planer.
 
• Hva er forutsetningen for at en organisasjon skal kunne drive med karriereplanlegging og hvilke karriereplaner har vi?