startsidenback begreper

Karriereplanlegging og kompetanseheving

Karriereplanlegging impliserer mer lønn til den det gjelder. Det er ikke alltid tilfellet med kompetanseheving, selv med personlig dyktiggjøring, mer kvalifiserte oppgaver og økt ansvar. Kompetanseheving er derfor ofte grupperelatert i motsetning til karriereplanlegging.

Karriereplanlegging er personrelatert, og er mer vanlig i privat sektor enn i offentlig sektor. Karriereplanlegging skal kartlegge - i tid og sted - "individers yrkesmessige livsløp", basert på samspillet mellom individ, arbeid og familie. Det er mange karriereretninger.
 
• Hvilke karriereretninger har vi?