startsidenback begreper

Samtale og planlegging

En PLUS-samtal kan kobles til prinsipper om mål- og resultatstyring og tilpasses virksomhetens plansyklus eller budsjettbehandling. For at planleggingen skal fungere godt, forutsettes det en god og realistisk målstruktur med klart definerte arbeidsmål og resultatvurderinger.

Det er under samtalen at man får rapportert om måloppnåelse og ressursbruk. Man får signalisert og diskutert gamle og ønskede målsettinger. Aktuelle spørsmål her er: Har medarbeideren nådd oppsatte mål?; Hvilke oppgaver skal løses i fremtiden, på kort og lang sikt? Hvilke kompetanser har medarbeideren utviklet, hvilke gjenstår og planene framover? Hvordan er sammenhengen mellom resultatvurdering og lønnspolitikk?

Opplysninger som kommer fram, både i begynnelsen og ved slutten av samtalen, må kontrolleres og systematiseres. De danner grunnlag for gjennomføring av nye samtaler, men også for eventuelle personal- og opplæringsplaner eller karriereplaner.
 
• På hvilken måte er kompetanseheving forskjellig fra karriereplanlegging?