startsidenback begreper

Samtale og lederskap

Personer uten lederansvar skal ikke føre utviklingssamtaler. Samtaler er ofte en integrerende del av virksomhets- og personalplaner. Gjennom korrektiver og rettledninger som uttrykkes under samtalen kan også lederen oppdage sterke og svake sider ved egen måte å lede på (personlig lederskap, lederatferd og lederstil). Dette bidrar til å avklare eller ajourføre roller og funksjoner.

Medarbeideren kan dessuten bringe for dagen kompetanse i form av erfaring, utdanning eller personlige egenskaper. Intensjonene i arbeidsmiljølovens § 12 virkeliggjøres gjennom bedre personalledelse, større grad av gjensidighet og toveis kommunikasjon.
 
• Hva skal aktørene gjøre med opplysninger som samles under PLUS-samtalen, og hva bør slike opplysninger kobles til?