startsidenback begreper

Samtale og målstyring

PLUS-samtaler er blant de viktige personalpolitiske verktøy for å klargjøre og forplante målsettinger og styringssignaler til alle ledd og nivåer i organisasjonen. Slik sett er samtalene en del av organisasjonens styringsverktøy.

Systematiske møter mellom leder og medarbeider gjør det mulig å drøfte forventninger og krav som er knyttet til mål og resultatoppnåelse. Partene diskuterer og blir enige om plikter og forventninger som stilles i arbeidet og eventuelle ønsker om selvstendighet og ansvar. Dette legger grunnlaget for medbestemmelse og faglig utvikling.

Erfaringer viser at hvis en slik samtale skal lykkes, er det viktig at både virksomheten, den enkelte leder og den enkelte medarbeider tar samtalen på alvor og kjenner formålet med denne type samtale, nemlig planlegging, utvikling og styring av den enkeltes kompetanse. Den enkelte kan uttrykke ønsket om å få utvikle seg gjennom veiledning, jobbrotasjon og/eller kompetanseoppbygging. Arbeidet kan dermed planlegges og organiseres på en helhetlig og hensiktmessig måte i dialog med ens leder.
 
• å hvilken måte er PLUS-samtalen nyttig for hver av de impliserte aktørene?