startsidenback begreper

Gjennomføringsnivå

Samtalen skal vanligvis finne sted mellom den ansatte og dennes nærmeste over- og underordnede, uten å hoppe over et ledd i hierarkiet. Men i en vanskelig situasjon kan en medarbeider be om bistand fra en tillitsvalgt eller en annen person. Når det blir vanskelig å avgjøre hvem som bør samtale med hvem, kan det brukes tre-plansamtaler, f. eks. mellom en saksbehandler, en kontorleder og en avdelingsleder.

En PLUS-samtale planlegges på forhånd. Partene må får god tid til å forberede seg. Samtalen skal være saklig, gjennomført på et nøytralt sted – ikke lederens kontor, og uten avbrytelser. Samtalen skal ende med klare konklusjoner og en tiltaksplan eller handlingsplan. Informasjon som ikke angår flere betraktes som partenes personlige eiendom. Åpenhet kan begrense seg til den enkeltes utviklingsplaner.
 
• På hvilken måte er PLUS-samtalen nyttig for organisasjonen og hva må til for at den skal lykkes?