startsidenback begreper

Samtalesystem

PLUS-samtalene følger en viss systematikk. Momentlisten som er utarbeidet til bruk under forberedelse og gjennomføring av samtalene skal være planlagt i god tid og kjent for begge parter. Momentlisten skal gjøre det "lovlig" å ta opp spørsmål en til daglig ikke kommer inn på. Spørsmål knyttet til arbeidsmiljø, medbestemmelse og personlig utvikling blir tillagt vekt.

Det er derfor viktig at ledelsen, personalkontoret, tillitsmannsapparatet og arbeidstakerorganisasjonene trekkes inn i utarbeidelsen av slike momentlister. En allment akseptert momentliste vil kunne gi samtalene en legitimitet som er nødvendig for en vellykket gjennomføring. Viktige kjøreregler i forbindelse med samtalene er: at samtalen avtales i god tid og at begge parter forbereder seg godt før de møtes. Dette fremhever likeverdighet og tillit.
 
• Går det an å ha bistand fra andre under gjennomføringen av PLUS-samtalen?