startsidenback begreper

Bakgrunn for PLUS-samtaler

En PLUS-samtale er ikke en vurderingssamtale der overordnede vurderer sine underordnede. Den hører heller ikke til den daglige kontakten eller de utformelle samtalene mellom leder og medarbeider. Det handler om det leder og medarbeider i fellesskap kan gjøre noe med.

Teoretisk er PLUS-samtaler beslektet med "Mangement by Objectives" ("MbO"). MbO er et mål- og resultatorientert styringssystem fra 60-årenes USA som fikk sin renessanse i 80-årene. Teorien ble tilpasset skandinaviske forhold. Personlige samtaler ble introdusert på alle nivåer i organisasjonen.
 
• Hvilke dokumenter tar PLUS-samtalen utgangspunkt i, og hvordan legitimeres slike dokumenter?