startsidenback begreper

Personalsamtaler

Det er mange samtaler mellom ledere og ansatt, alt etter hva situasjonen krever og hvilke systemer organisasjonen har. Samtalene kan samles under to hovedtyper:
  • Utviklingssamtaler eller PLUS-samtaler.
  • Psykososiale samtaler


Utviklingsamtaler består av LUS-samtaler, som står for "utviklingssamtaler for ledere", og MUS-samtaler, dvs. "utviklingssamtaler for medarbeidere". Populært blir slike samtaler kalt medarbeidersamtaler. Samtalene handler om planlegging og utvikling av arbeidet. Dette inkluderer arbeidsmål og resultatmål for den enkelte, innholdet og organisering av arbeidet, arbeidsmetoder, behov for opplæring eller faglig og personlig utvikling, karriereplaner o.l. Betegnelsen PLUS-samtaler, eller planleggings- og utviklingssamtaler, peker på at samtalene først og fremst gjelder konkrete forhold, ikke psykososiale forhold. De skal planlegges og gjennomføres på en måte som klart skiller dem fra andre sosiale eller psykososiale samtaler.

Psykososiale samtaler handler om å håndtere de som gjør det vanskelig, får det vanskelig eller har det vanskelig, slik Anne-Marie Tannæs formulerer det i boken De vanskelige samtalene.

 
• Hvilken teori tar PLUS-samtaler utgangspunkt i?