backstartsiden begreper

Isomorfi

Med isomorfi refererer organisasjonsteoretikere til vellykkede organisasjoner som tilpasser sine interne strukturer og ledelsessystemer til kompleksiteten i omgivelsene. Det finnes sentraliserte og desentraliserte byråkratiske og organiske organisasjoner. Begrepet "isomorfi" (av iso=samme & morf=form) uttrykker slike tilpasninger. (Jfr. Mintzbergs organisasjonstyper.)