backstartsiden begreper

Situasjonsteori: omgivelsene

Teorien hevder at det er store forskjeller mellom organisasjoner. Noen har mekaniske former og andre organiske former alt etter om de opererer i stabile eller rask omskiftelige omgivelser.

Mekanistiske organisasjoner sammenlignes med en maskin sammensatt av mange spesialiserte deler. Disse fungerer sammen som et system. Analogt med dette, utfører organisasjonen mange spesialiserte oppgaver. Ledelsen må passe på at det hele skal fungerer effektivt. Eksempel på en slik organisasjon er postkontoret. Organiske organisasjoner sammenliknes med en levende organisme som er i stadig forandring. Her er det mindre spesialisering og formalisering. Kommunikasjonen er horisontal. Eksempel på en organisk organisasjon er akuttmottak på sykehus.

Tilhengerne av denne teorien mener at stabile omgivelser tilsier spesialisering slik som i mekaniske organisasjoner. Omskiftelige omgivelser derimot krever fleksibilitet. (Se også Mintzbergs organisasjonstyper.)