backstartsiden begreper

Institusjonsteorien

Ifølge denne teorien er økonomi og økonomiske ressurser avgjørende for hvordan organisasjoner utvikler seg. Omgivelsene forventer at organisasjonen produserer og bytter varer og tjenester på et reelt eller illusorisk marked. Organisasjonen etablere og opprettholde sin ytre image i samfunnet.

Tilhengere av teorien mener at den sosiale legitimiteten er avgjørende for organisasjonens virksomhet og eksistens. Kunder med teknisk og økonomisk orientering verdsetter en organisasjon som effektivt forsyner dem med varer og tjenester. De med sosiale orienteringer verdsetter at organisasjonen forholder seg til samfunnets verdier, normer, regler og allmenne oppfatninger. Det er snakk om institusjonaliserte organisasjoner som henter sin sosiale legitimitet fra omgivelsene. Det som avgjører organisasjonens eksistens er først og fremst økonomien.