backstartsiden begreper

Ressursavhengighet

Ressursavhengighetsteorien mener at en organisasjon er avheng av sine omgivelser når det gjelder finansielle midler, samt menneskelige og materielle ressurser.

Tilhengerne av denne teorien mener at organisasjonen må håndtere avhengighetsforholdene riktig dersom den skal lykkes med sin virksomhet. Makten tilskrives omgivelsene, men ikke dynamikken. En analyse av organisasjonens nettverk og interorganisatoriske relasjoner kan belyse makt- og avhengighetsrelasjonene mellom aktørene i nettverket. Kunnskap om slike forhold gjør det mulig å oppdage sannsynlige påvirkningskilder i omgivelsene, og arbeide for å håndtere noen av disse kreftene ved f. eks. å skape en motavhengighet.