backstartsiden begreper

Påvirkning fra omgivelsene

Nære omgivelser består blant annet av brukere, samarbeidspartnere, leverandører og konkurrenter. Fjerne omgivelser består av private og offentlige aktører på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Politiske, juridiske, økonomiske, teknologiske, kulturelle og sosiale krefter agerer innenfor alle disse omgivelsene.

Omgivelsene påvirker oss helsemessig, psykisk, estetisk, virksomhets- og tankemessig. Påvirkningen fører til endringer i teknologi (aktiviteter og prosesser, artefakter, anvendte kunnskaper), oppgavestruktur (fordeling av oppgaver, myndigheter og ressurser) og fysisk struktur (innredninger, geografisk spredning o.l.). Organisasjonen tar hensyn til sine omgivelser gjennom ryddig skille mellom politikk og administrasjon, god planlegging, bedre kontakt med fagforeninger, desentralisering og ryddig tjenesteyting osv.

Å utforme en politikk for vedlikehold av kommunale bygg og en visuell politikk for planlegging og utsmykking av det offentlige rom (parker, torg, møteplasser o.l.) hører til omgivelseskulturen. En kommune med åpenhet og orientering mot innbyggerne, skal tenke god estetikk både internt og eksternt. "Estetiske hensyn skal ivaretas i alle plansaker, heter det i den reviderte plan- og bygningsloven" (Kommunal Rapport, 24. mai 1996).