backstartsiden begreper

Omgivelsene

Oktografen deler omgivelsene rundt en organisasjon i fire hovedsegmenter: Verden, Staten, Regionen og Lokalsamfunnet der organisasjonen har sitt nære nettverk. (jfr. figuren).


startsiden