startsiden back begreper
 

Om omverdenen


Trykk her for spørsmål og kommenterer

sjefen


okto spacer Omgivelsene
Omgivelsesene ifølge Oktografen
Institusjonsteorien
Isomorfi
Populasjonsøkologi
Påvirkning fra omgivelsene
Ressursavhengighet
Situasjonsteorien_omgivelsene
Studie av omgivelene
Diverse spørsmål
[Se også:]
SWOT-Matrise
SWOT-Eksempler
Mintzberg og omverdenen