startsidenback begreper

Politisk rasjonalitet

Alle kommuner er nødt til å organisere seg administrativt og med en etat som har ansvar for skolestell eller skolefaglig kompetanse (jfr. Grunnskoleloven §27.2) Ledelses- og virksomhetsrosessene varierer fra kommune til kommune, både politisk og administrativt.