startsidenback begreper

Løst koplede systemer

Når en organisasjon fremstår som et løst koplet system, blir det uklart hvem som har rett og plikt til å delta i beslutningstaking, hva som kan anses som viktige problemer og som gode løsninger.

Dersom den formelle strukturen gir rom for uklarhet og tvetydighet, vil den faktiske atferden fortone seg som kaotisk og lite forutsigbar (Egeberg, 1984). Målsettinger og prosedyrer er uklare. Organisasjonen kan ha for store strukturproblemer. Men en løst koplet organisering kan ha sine fordeler f. eks. i forbindelse med innovasjons- eller fornyelsesprosesser eller som støtte til den formelle organisasjonen.