startsidenback begreper

Organisk arbeidsdeling

En organisk arbeidsdeling avspeiler mindre spesialisering og mindre styring ovenfra. Den innebærer mer selvstyring, demokrati og friere kommunikasjon. En slik arbeidsdeling ivaretas best gjennom uttrykkelig formulerte planer og styringssystemer som samordner den tosidige tilværelsen individet befinner seg i – innenfor og utenfor organisasjonen.

Man tar hensyn til atferd som finner sted inne i organisasjonen og i organisasjonens omgivelser. Arbeid blir fordelt etter kvalifikasjoner, evner og anlegg, men også etter arbeidsbelastning. En sunn organisasjon er både et instrument for måloppnåelse, men også et verktøy for omfordeling av roller og ansvar.