startsidenback begreper

Hierarkisk arbeidsdeling

En hierarkisk kjennetegnes ved spesialisering og vertikal kommunikasjon. Arbeidet koordineres av nærmeste overordnede­ etter kommandoprinsippet. Aktørenes rettigheter og plikter uttrykkes gjennom stillinger og instrukser.

Deltakernes personlige følelser har derfor liten virkning på aktivitetene. Arbeidsdelingen er lite "naturlig". Rasjonaliteten ligger i selve organiseringen, og ikke hos den enkelte ansatte. Jfr. det rasjonelle organisasjonsperspektivet (Egeberg, 1984).