startsidenback begreper

Matrise og samarbeid

Matriseorganisering har vokst fram i Amerikas romfartsindustri og er mer tilpasset teknologiens utvikling. Formen øker kommunikasjonen mellom ansatte som arbeider på forskjellige nivåer og i forskjellige organisasjoner. Det er krevende, men er en fleksibel og kompetansegivende organisering. Utvikling av Internett og Intranett utvider bruken av denne organisasjonsformen for å utnytte ressursene bedre og redusere. I en matriseorganisasjon er det nødvendig med hurtig intervensjon for å håndtere konflikter og problemer med en gang de oppstår eller oppdages.

Samarbeid bygger på meningsutveksling og delaktighet, f.eks. gjennom oppgaveløsning og medvirkning. Grunnpillarene for samarbeid, dvs. kollegialitet og sameksistens, blir utviklet gjennom tilvenning til samarbeidsformen, oppfølging og felles ansvar for resultatene.

Se også matrise og avhengighet.
Matrise og samarbeid