startsidenback begreper

Lederansvar og virksomhetsprosesser

En organisasjon styres gjennom fire prosesser og ansvarsområder ifølge Oktografen (Araki 1990-). Disse gjensidig avhengige prosessene er:
1) Beslutningsprosess2) Kommunikasjonsprosess
3) Produksjonsprosess 4) Innovasjonsprosess
(Prossessene er et produkt av Oktografen, Araki 1990. Ingen av de kildene konsultert inntil 1990 nevner disse prosessene samlet.)

 

Logikken er: Noen fatter beslutninger og kommuniserer dem til andre. Andre samarbeider for å produsere eller yte tjenester, eventuelt effektivisere og fornye dem. For å oppnå samvirke mellom prosessene er det viktig å organisere beslutninger, aktører, oppgaver og ønskede endringer gjennom uttrykkelig formulerte og aksepterte planer og styringssystemer.

Beslutning, kommunikasjon, produksjon og innovasjon påvirker aktørenes arbeid og følelser, både før, etter og under arbeidsutførelsen. Påvirkningen skjer gjennom informasjonsflyt, grad av involvering i beslutningstaking, autoritetsfordeling og samarbeidsforhold m.m. I moderne organisasjoner er det lite gunstig med utviklingsarbeid som styres oven fra og ned og som neglisjerer prosessenes innbyrdes sammenheng.