startsidenback begreper

Matrise og avhengighet

I en matriseløsning må myndigheten bli fordelt og ressursene disponert på en måte som tillater klare ansvarsforhold og tydelige oppfølgingssystemer. Tilgang på spisskompetansen blir lett når man tar i betraktning hva det innebærer å ha kontor (-tid) på to eller tre steder. Å få de impliserte partene til å gjennomføre styringssystemer og planer, som vanligvis blir utformet sentralt i basisorganisasjonen, er selve essensen av en matriseorganisering. Ekspertene fra basisorganisasjonen må lage rolleplaner og innstansplaner sammen med de det gjelder. En matriseløsning avspeiler et avhengighetsforhold mellom senter og periferi. Det er vanligvis senteret som sitter med kortene. Periferien må være med når arbeidet skal bli samordnet og prioritert. I en matrise er fleksibiliteten avhengig av medvirkning, tilpassede styringssystemer, god flyt av informasjon, intern og ekstern arbeidsdeling og gode arbeidsforhold.