startsidenback begreper


Sentralsykehus med fem avdelinger
Basisorganisasjonen eksisterer både lokalt og sentralt
  Kirurgisk avd. Poliklinikk Kvinneklinikk Røntgenavd Blodbank
Lokale sykehus          
I
II
III
IV
  • Lokalsykehusets egen stab ivaretar tjenesten
  • Spisskompetansen fra basisorganisasjonen lånes bort til lokalesykehus II og IV. De får dermed et dobbelt lederskap
  • Organisasjonene får en effektiviseringsgevinst. I dette tilfellet slipper pasienten å flytte til et sykehus langt fra hjemstedet. Ved å flytte legen i stedet for pasienten, får man i tillegg en servicegevinst.
  • De forebyggende funksjoner som er viktige på et sykehus og som vanligvis krever ikke-pendlende leger, må da ivaretas på en annen måte. Ved å følge opp sine pasienter over tid har en fast lege mulighet til å observere, registrere og varsle ansvarlige myndigheter slik at forebyggende tiltak kan overveies.