startsidenback begreper

Forhandlinger

Essensen av å lede er å forhandle. Interne forhandlinger gjelder fordeling av oppgaver, ressurser og roller blant sine ansatte. Aktørene klargjører forventet atferd og grad av medbestemmelse og medvirkning. Eksterne forhandlinger skjer med samarbeidspartnere, leverandører, konsulenter og støttespillere. Lederen inngår avtaler og undertegner kontrakter og mandater. En forhandlingsprosess sier noe om hva man gjør, hvilke kunnskaper man bruker, hva man behersker eller rår over og hva man oppnår, taper eller vinner i en bestemt situasjon. Forehandlinger krever at man forberede seg grundig, nyttiggjøre seg av eksisterende data, også om sammenlignbare forhold. Viktige spørsmål er: