startsidenback begreper

Matriseorganisasjon

En matrise er en tabell med horisontale og vertikale linjer som kombinerer og samordner to organisasjonsformer. Den horisontale dimensjonen utgjør basisorganisasjonen, f. eks. en linjestabsorganisasjon. Den vertikale dimensjonen utgjør regionale kontorer (jfr. matrisefiguren).

Spisskompetansen er formelt ansatt i basisorganisasjonen. De lånes ut til regionale kontorer og arbeider på ulike prosjekter. De får mer enn én overordnet leder og kan bli underlagt en person med en underordnet stilling. De får altså et dobbelt lederskap: deres direkte leder sentralt og lederne på regionkontorene. Matriseorganisering samordner spisskompetansen med tanke på økonomi og større fleksibilitet. Her ligger effektiviseringsgevinsten. Dersom strukturen er godt tilrettelagt, kan dette også gi en servicegevinst. Utviklingen av IKT (ICT) styrker denne organisasjonsformen.