startsidenback begreper

Strukturproblemer

Representasjonsprinsippet slik det fremgår av en organisasjonsstruktur må koordineres med jevne mellomrom. De mest vanlige strukturproblemene i en organisasjon er:
  • Differensieringsproblemer, f.eks. mangel på spesialisering og arbeidsdeling.
  • Eksperimenteringsproblemer, f.eks. mangel på tilpasning mellom strukturens teoretiske oppbygging og virkeligheten den er tenkt for.
  • Integreringsproblemer, f.eks. mangel på hensiktsmessig gruppering av oppgaver i ett kontor, i én avdeling og som følge av dette mangel på samarbeid, i betydningen fordeling av roller (jfr. rolle og instansplan).
Mangel på koordinering gjør at kartet ikke stemmer overens med terrenget.