startsidenback begreper

Kart og kompass

Formelle strukturer, planer og systemer viser hvordan arbeid i en organisasjon blir spesialisert og koordinert, hvordan organisasjonen håndterer sine strukturproblemer, sine ansatte og brukere og hvordan den fornyer seg.

Strukturer og styringssystemer gjøres eksplisitte gjennom målsettinger, strategier og plandokumenter, samt
instrukser og prioriteringer. Samlet sett forteller systemene om hvem som har rett eller plikt til å være rolleinnehaver og hvor, hvilke problemer vedkommende skal ta stilling til, hvordan de må løses, med hvilket resultat og til hvem sin fordel. Organisasjonskart og tilhørende dokumenter bør visualisere hvordan dette henger sammen. Kartet må derfor analyseres med tanke på å fange opp slike detaljer.