startsidenback begreper

Organisasjonskart

Et organisasjonskart fremstiller i forenklet form den viktigste av organisasjonens struktursystemer, nemlig maktstrukturen. Kartet (maktstrukturen) viser at ledere driver med samordning, kontroll og policyspørsmål. Staben driver med rådgivning og planlegging. De operative enhetene driver med produksjon. Kartet bør derfor designes og endres slik arkitekten arbeider ved sitt tegnebrett, sier Morten Egeberg (Egeberg, 1984). Organisasjonsstrukturen (organisasjonskartet) gjenspeiler:
  • Linjeprinsippet
  • Stabsprinsippet
  • Det funksjonelle prinsippet
  • Matriseorganisering
  • Nettverksorganisasjonen
Det er få organisasjoner som styres etter bare linjeprinsippet.