startsidenback begreper

Grupper og komiteer

Grupper og komiteer finnes på forskjellige nivåer i en organisasjon. De dannes etter visse kriterier som f eks autoritetsgrad, sammensetning, varighet, spesialisering. De kalles personalgrupper, ad hoc-grupper, komiteer, prosjektgrupper osv. Når gruppen bygges opp som en samlet styrke med en klar forståelse og aksept for mål, rollefordeling og bytteforhold, snakker vi heller om team. Ingen team uten bytteforhold.

Arbeid i grupper har ellers både fordeler og ulemper. Arbeidsformen tillater konfrontering av synspunkter, avsløring av konflikter og upersonliggjøring av vedtak. Ved ineffektiv gruppedannelse, vil arbeidsformen føre til høye direkte og indirekte kostnader. Medlemmenes motiver, kjønn, alder og tilskrevene roller påvirker deres psykososiale reaksjonsformer. Konspirasjon og minoritetstyranni, f. eks. i forbindelse med fordeling av arbeidsoppgaver og tilhørende myndighet, kan føre til A- og B-lag gruppene innbyrdes.