startsidenback begreper

Prosjektorganisering

En prosjektorganisasjon er en tidsavgrenset støtte til den eksisterende organisasjonen, men prosjektorganisering kan også velges som en varig organisasjonsform.

Prosjektmetoden kan misbrukes når den blir brukt for å legitimere løsning av problemer som organisasjonen kan løse på vanlig måte. Generelt bør man ikke benytte seg av prosjektmetoden for det som er vanskelig å måle, det som kan bli løst gjennom rutiner og vanlige arbeidsoppgaver eller når ressurskravene for å sette i gang et prosjekt er usikre.

Et prosjekt er noe unikt, ressurs- og tidsavgrenset. Det er ofte et "løst koplet system" som kommer i tillegg til organisasjonens vanlige oppgaver. Men når arbeidsformen velges bevisst, formaliseres og kombineres med organisasjonens vanlige funksjoner, snakker vi gjerne om prosjektstyrt organisasjon eller matriseorganisasjon.