startsidenback begreper

Linjestabsorganisering

LinjeSTABSorganisering vektlegger rådgivning og er betraktet som en videreutvikling av linjeprinsippet. Personer i linjen gir ordre. Staben består av sideordnede, konsultative organer som kan tilknyttes et hvilket som helst nivå. Staben er spesialister og uten ordrerett. De gir råd til og tjener linjens enheter på ledelsesnivå og på lavere nivåer. Innen en stabsavdeling står naturligvis stabens sjef i linjeforhold til – har ordrerett overfor ­ – sine underordnede. Alvorlige problemer kan oppstå når staben "kupper" linjens funksjoner og overflødiggjøre den. Spesialisering føres til sitt ytterste i organisasjoner som styres etter det funksjonelle prinsippet ­ eller funksjonsorganisering.