startsidenback begreper

Funksjonsorganisering

En funksjonsorganisasjon viderefører Taylors hierarkiske verkstedsprinsipper og bygger på spesialisering: spesialistledere. Linjen sentraliseres, hierarkiet generaliseres og ledelsen spesialiseres. Dette er funksjonsutvikling eller funksjonsorganisering.

Hver overordnet har sitt spesialområde og rett til å gi ordre til underordnede innenfor dette området. De underordnede får dermed like mange sjefer som det er spesialister. Det kan for eksempel ansettes to ledere for personalsaker: en hierarkisk personalsjef og en avdeling for personalservice med rådgivende oppgaver (sentralisert linje-/stabsorganisasjon). Den største vanskeligheten med denne organisasjonsformen er å avgrense ansvars- og kompetanseforhold. I noen tilfeller kan det være fordelaktig for både organisasjonen og aktørene å gå over til en matriseorganisering.