startsidenback begreper

Linjeorganisasjon

En linjeorganisasjon bygger på funksjonsinndeling (spesialiserte enheter). I sin rendyrkede form (militært hierarki) innebærer det at hver enkelt person har bare én direkte overordnet, i motsetning f. eks. til en funksjonsorganisasjon.

Ordre- og ansvarsforhold er entydige i en linjeorganisasjon. Direktiver går nedover og rapportering oppover. Broen (Fransk: la passerelle) eller overgangen mellom vannrette linjenivåer tillates bare etter avtale. Slike overganger tillates sjeldent mellom loddrette nivåer. Men overgangen kan forvrenges på grunn av treghet i systemet.Denne organisasjonsformen kombineres derfor ofte med entydige delegeringer. Resultatet kan bli en linje-/stabsorganisasjon.