startsidenback begreper

Essensen av en organisasjon

Essensen av en organisasjon er å fordele myndighet og (om)disponere roller og ressurser riktig og rettferdig. Dette krever uttrykkelig formulerte målsettinger, planer og styringssystemer. som blir tilpasse de daglige aktivitetene i organisasjonen blant annet gjennom rolleforhandlinger.