startsidenback begreper
 
Om Organisering


Trykk her for spørsmål og kommenterer

sjefen


 

 

okto
Systemtilnærming
Oktoggrafen som modell
Organisasjon
Organisasjonsform
Organisasjonsstruktur
Funksjonsorganisasjon
Linjeorganisasjon
Linje-/stabsorganisasjon
Organisasjonskart
  Kart og kompass
Politisk organisering
Strukturproblemer
Hierarkisk arbeidsdeling
Organisk arbeidsdeling
Løst koplet system
Prosjektorganisasjon
Grupper og komiteer
Matriseorganisasjon
Matrise-tabell
Matrise og avhengighet
Matrise og samarbeid
Forhandlinger
Organiseringsprosesser
Nettverksstruktur
Nettverksstruktur
Omorganisering (puslespillet om)