startsidenback begreper

SWOT

Positive
forhold

Negative
forhold

Internt i
organisasjonen

Strengths
Sterke sider

Weaknesses
Svake sider

Eksternt
i omgivelsene

Opportunities
Muligheter

Threats
Trusler