startsidenback begreper

SWOT-analyser

SWOT-analyse hører til 1960-årene og miljøet rundt strategistudiene ved Harvard Business School. Opphavsmannen er Kenneth Andrews. SWOT er blitt anvende på ulike analyser og systemnivåer. For enkeltindividet er alt og alle en del av omverdenen. For en avdeling blir de øvrige avdelingene innenfor organisasjonen, etaten eller kommunen er del av avdelingens omgivelser.

SWOT basere seg oftest på dugnadsmetoden. SWOT egner seg dårlig på egne ben. Metoden har en generalist preg. SWOT må brukes sammen med modeller og metoder som kan fange opp detaljene rundt den spesifikke situasjonen vi er interessert i (jfr. f. eks. Oktografen, Yukls Multiple Lincage Modell, MØVK, SOAS, LISAS EIE osv).