startsidenback begreper

SWOT-metoden

SWOT står for Strength, Weaknesses, Opportunities og Threats. På norsk Styrke, Svakheter, Muligheter og Trusler: Hvilke styrke har vi? Hvilke svakheter har vi? Hvilke muligheter har vi? Hvilke trusler må vi ta hensyn til? SWOT er et produkt av 60-årenes Harvard Business School.

SWOT brukes av organisasjoner som står i et sterkt avhengighetsforhold til omgivelsene. Metoden er nyttig for å studere omgivelsene, analysere organisasjonens fortid, finne fram til konkurransefordeler, profilere policyspørsmål, planlegge offensiv kvalitetsutvikling (TQM -Total Quality Management), identifisere behov og prioriteringer for store byer eller studere psykososiale problemstillinger. Tilnærmingsmåten er fremtidsrettet.

se også
SWOT-strategier
SWOT-analyse
SWOT-eksempler