startsidenback begreper
Spm! Refleksjon over utvalgte spørsmål.
Brukbarhet og anvendelse:
 1. Hvilken øvelse har du hatt utbytte av og hvordan?
Administrasjon, ledelse/styring og lederskap:
 1. På hvilken måte kan kjennskap til forskjellene mellom administrasjon, ledelse/styring og lederskap nyttig og hva kan denne kunnskapen brukes til?
Kvinner og menn:
 1. Er menn mindre flinke til å dele informasjon med andre enn kvinner?
Personalpolitikk:
 1. "Ingen organisasjon er uten personaolpolitikk." Diskutere utsagnet
 2. Hva er hensikten med en personalpolitikk, og hvordan finne fram til innholdet i en slik politikk?
 3. Personalpolitikk kan utformes og utvikles ved å ta i bruk følgende faser: lokalisere, identifisere (registrere, prioritere) sammenligne, analysere, sjekke eierforhold, planlegge, gjennomføre og evaluere (jfr. LISAS EIE). Ta for deg en personalpolitisk utfordring og reflekter over den ved hjelp av ovennevnte faser. Finn deretter fram til hvor ansvaret for utfordringen bør plasseres slik at det viser seg i det daglige i organisasjonen?
 4. På hvilken måte kan en personalpolitikk avspeile etikk og verdisyn?
 5. Hva menes med at personalledelse kan fokuseres på som en funksjonsbetraktning eller som en personalbetraktning, og hvilke tilsvarende begreper i ledelsesfaget kan disse kobles til?
Ledernivåer:
 1. Hva er det som gjør mellomledernivået viktig, særlig i tjenesteytende organissjoner?
Medarbeidersamtale:
 1. Hva er det som skiller medarbeidersamtale fra andre sosiale samtaler og fra karriereplanlegging?
Verdisyn og menneskesyn:
 1. Hva er det som avgjør om en handling er etisk god eller dårlig?
 2. Skal en handling vurderes ut fra konsekvensene den skaper, eller skal vi undersøke hvilke motiver og intensjoner vi hadde med handlingen?
 3. Er vi ansvarlige for ringvirkningene som våre handlinger skaper?
 4. Bør vi melde fra om brudd på virksomhetens policy eller regler, og til hvem gjør vi det først?
 5. Hvor går grensen for kopiering på jobben til privat bruk?
 6. Hvor går grensen for kopiering fra nettet fordi vi har en kopieringsmaskin i nærheten?
 7. Hva ligger i fortrolige jobbopplysninger og hva kan skje dersom vi ikke respektererer taushetsplikten?
 8. Kan negative forhold i egen virksomhet meddeles til utenforstående eller brukes som eksempel i foredragsvirksomhet?
 9. Hvor gå grensen når det gjelder bruk av kompetansen som er ervervet på jobben til ekstra inntjening?
Psykologisk kontrakt:
 1. Edgar Schein bruker begrepet "psykologisk kontrakt" (Schein, 1983) for å forklare det etiske samapillet mellom en organisasjon og dens ansatte. Hvilke uskrevne forventninger forbindes med en slik psykologisk kontrakt?
 2. På hvilken måte er den psykologiske kontrakten viktig for medarbeidernes lojalitet og engasjement?
 3. Hva kreves for at en slik kontrakt skal respekteres av alle impliserte parter, og hvordan kan en organisasjon håndtere en eventuell misliholdelse av en slik kontrakt?
 4. Hva kreves for at en slik kontrakt skal respekteres av alle impliserte parter, og hvordan kan en organisasjon håndtere brudd på kontrakten dersom det inntreffer?
 5. Finn fram til tilfeller der den psykologiske kontrakten mellom ansatte og ledelsen er blitt brutt (jfr. case'ene i Bedrifter i utvikling)
 6. Gi eksempler på tilfeller der eksterne myndigheter og spesialiserte innstanser intervener for å håndtere brudd på den psykologiske kontrakten i en organisasjon.
Motstand mot endring:
 1. Reflekter over følgende begreper om hvorfor og hvordan motstand mot endring:
  investert interessetaushet
  Erkjenner ikke problemenes eksistensdobbeltkommunisere
  Usikkerhet, utrygghet og angstproblemforskyving
  Forandring forventer å gi negativ utbyttekollektiv intellektualisering
  Brudd med tradisjonerRolleforskyving, spesialallianser
  Alle forandringer er uønsketMyter og mytdannelse
Maslow_eksempel:

[sendt av K. Gulliksen: 29.01.2004] Jeg vil i min jobb ta hensyn til dette ved å påse at de fleste fysiologiske behovene er dekket til enhver tid, eller så fort som mulig, og ved å nærme meg barna på en forsiktig, men likevel sikker måte, få dem til å føle seg trygge. Dersom barna er trygge, på meg som voksen, så kan de begynne å se seg om etter noen de kan føle samhørighet med. Ved at jeg respekterer dem for at de er slik eller sånn, og gir dem tre positive tilbakemeldinger for hver negativ så vil barna få styrket selvtilliten, og selvrealiseringsbehovet kommer som en naturlig følge.
Spm! Sett kryss foran de spørsmålene du liker, formuler andre og send dine merknader

 

 

backneste
G