back  

 

 

This site includes independent and small entries on different topics. In the table below, the entries are organized in accordance with the Norwegian acronym SPAR_MED_OPP_RETT, discussed during the course. The acronymes below are only Keywords. They are not clickable. Nettsidene inneholder selvstendige små innlegg om diverse temaer. De kan brukes på forskjellige måter. De er organisert i rullefeltet nedenfor i samsvar med akronymet eller forkortelsen SPAR_MED_OPP_RETT. Akronymet diskuteres i klassen. Linkene er ikke klikkbare. Only Keywords.